Många som vill hjälpa till på arbetsdagar

Alla är välkomna på våra arbetsdagar. Vi har mycket att göra och ju fler vi är, ju mindre behöver varje person göra och vi får mer gjort på kortare tid. Det gör att lederna blir bara bättre för oss alla.

Så än en gång – välkomna!

Lördag 18 augusti

Lördag 18 augusti behöver vi din hjälp!

Vi skall då hugga upp en ny sträckning på Sörbyleden, från Högbergstjärn och ner till Simesvallsmyran.

Vi samlas på OKQ8 klockan 9, tag gärna med motorsåg om ni har, men det går bra att hjälpa till även om ni saknar utrustning.

Arbetsdag

Nästa arbetsdag är lördag 18 augusti.

Samling OKQ8 kl 9.00 där vi delar in oss i olika arbetsgrupper.

Ta med röjsåg/motorsåg om du har. Det går även bra utan.

Varmt välkomna!