Nya regler för säkrare användning av motorsågar

Nya regler för säkrare användning av motorsågar

Från och med årsskiftet gäller skärpta regler för kunskapskrav vid användning av motorsågar. Den arbetsgivare som låter en anställd utföra arbete med motorsåg måste kunna visa upp dokumentation på ett godkänt prov för motorsågsanvändning.

I skogsarbete är det vanligt med olyckor i samband med användning av motorsågar och olyckorna ligger runt femtio per år, men även användning av motorsåg i andra yrken medför risker och kan vara farligt. För att minska olyckorna och öka kunskapen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter inom området.

Slut på övergångsperiod

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket började gälla från 1 december 2012, men med en övergångsperiod på två år för att ge möjlighet att planera och genomföra utbildningar för anställda inom berörda branscher. Övergångsperioden slutade från och med 1 januari 2015.

– I samband med föreskriftsarbetet undersökte vi att det fanns utbildningskapacitet samt frågade branschen hur lång tid de behövde. Utbildare har inte varit ett problem och branschen bad om ett år, så vi gav dem två för att utbildningarna skulle hinna genomföras med god marginal, säger Monica Torgrip, enhetschef på avdelningen för regler vid Arbetsmiljöverket.

Reglerna omfattar alla yrkesgrupper som utför arbete med motorkedjesåg, men olika yrken har olika krav. Hos föreningen Säker Skog, som är en aktörer som erbjuder utbildningar och prov, finns en utbildningstrappa som beskriver nivåerna och kraven för respektive yrkesgrupp.

Dispens under stormen Egon

Räddningstjänsten som i sitt arbete använder motorsågar fick i samband med stormen Egon (10 januari, 2015) dispens för de anställda som saknade dokumentation på avklarat motorsågsprov.

– Under de särskilda omständigheterna som stormen Egon innebar beviljades en dispens för motorsågsanvändning i räddningsinsatser. Det handlade då om en tillfällig dispens för detta enskilda fall, kravet på avlagt teoretiskt och praktiskt prov kvarstår, säger Peter Burman, enhetschef i region syd.

Arbetsmiljöverket för vidare dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att följa upp införandet av de nya kunskapskraven för motorsågsanvändning bland landets Räddningstjänster.

Läs mer i broschyren Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *