Körning över vatten

Ljusdalspolisen har sett skoterspår på älven strax söder om Älvbron i Järvsö.
Tänk gärna en extra gång innan ni ger er över vatten! Vi vill inte ha någon under isen.

Arbetsdag 21 nov

På lördag den 21 november har vi arbetsdag.
Vi ska bygga en bro vid Glistjärn.
Vi är tacksam för all hjälp. Gärna om Du har en fyrhjuling med vagn för att köra ut virke till bron.

Samling Öje Bensin kl 9.00

Välkomna!

Nya regler för säkrare användning av motorsågar

Nya regler för säkrare användning av motorsågar

Från och med årsskiftet gäller skärpta regler för kunskapskrav vid användning av motorsågar. Den arbetsgivare som låter en anställd utföra arbete med motorsåg måste kunna visa upp dokumentation på ett godkänt prov för motorsågsanvändning.

I skogsarbete är det vanligt med olyckor i samband med användning av motorsågar och olyckorna ligger runt femtio per år, men även användning av motorsåg i andra yrken medför risker och kan vara farligt. För att minska olyckorna och öka kunskapen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter inom området.

Slut på övergångsperiod

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket började gälla från 1 december 2012, men med en övergångsperiod på två år för att ge möjlighet att planera och genomföra utbildningar för anställda inom berörda branscher. Övergångsperioden slutade från och med 1 januari 2015.

– I samband med föreskriftsarbetet undersökte vi att det fanns utbildningskapacitet samt frågade branschen hur lång tid de behövde. Utbildare har inte varit ett problem och branschen bad om ett år, så vi gav dem två för att utbildningarna skulle hinna genomföras med god marginal, säger Monica Torgrip, enhetschef på avdelningen för regler vid Arbetsmiljöverket.

Reglerna omfattar alla yrkesgrupper som utför arbete med motorkedjesåg, men olika yrken har olika krav. Hos föreningen Säker Skog, som är en aktörer som erbjuder utbildningar och prov, finns en utbildningstrappa som beskriver nivåerna och kraven för respektive yrkesgrupp.

Dispens under stormen Egon

Räddningstjänsten som i sitt arbete använder motorsågar fick i samband med stormen Egon (10 januari, 2015) dispens för de anställda som saknade dokumentation på avklarat motorsågsprov.

– Under de särskilda omständigheterna som stormen Egon innebar beviljades en dispens för motorsågsanvändning i räddningsinsatser. Det handlade då om en tillfällig dispens för detta enskilda fall, kravet på avlagt teoretiskt och praktiskt prov kvarstår, säger Peter Burman, enhetschef i region syd.

Arbetsmiljöverket för vidare dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att följa upp införandet av de nya kunskapskraven för motorsågsanvändning bland landets Räddningstjänster.

Läs mer i broschyren Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar.

 

Årsmöte 2014

Torsdagen den 18 september har vi årsmöte.

Plats: Brandstation Järvsö

Tid 19.00

Alla är välkomna, nya som gamla medlemmar

Arbetsdag 23/8

Lördag 23/8 kör vi arbetsdag. Vi är fortfarande inte klara med leden mellan Harsa & Risarven. Det vi ska göra är att märka upp leden samt (om vädret tillåter) röja och hugga.

Samling kl: 09.00 på Öje Bensin i Järvsö

Välkomna!

Arbetsdag 17/5

Lördag 17/5 kör vi en jobbardag där vi tillsammans med Ljusdals skoterklubb fixar Säljestaleden mellan Ljusnan och Hybo med röjning, uppmärkning och eventuell grävning. Föranmäl gärna intresse via Facebooksidan så vi ser hur många som kommer och kan planera inköp av förtäring. Det kommer att bjudas på läcker Muurikkavärmd pyttipanna så jobbarkrafterna bibehålls.

Samling kl:09.00.

Mötesplatser: Öje Bensin i Järvsö och Hybopaviljongen.

Skoterklubben har 2 röjsågar som kan lånas, om ni saknar grejjer.

Välkomna!

Kontaktpersoner: Stefan Norin 073-8439300, Magnus Högberg 070-2159457, PA Söderberg 070-2072453.

Medlemskort 2013/2014

Vi kommer att sälja medlemskort / ledbevis på mackarna i Järvsö till den 31:a mars, så ni som vill lösa medlemskap direkt och inte redan gjort det har fortfarande möjligheten.

Givetvis går det bra att betala in 250:- på bankgiro 5011-3984 även efter detta datum.

Vi är tacksam för alla bidrag vi får in, så vi kan fortsätta att rusta upp vårat lednät!

Skoterträff inställd

Tyvärr kommer skoterträffen i helgen 25/1 på Järnvallssjön att ställas in pga snöbrist!

Vi försöker lägga ett nytt datum för en träff och återkommer om detta så fort vi vet mer.