Under konstruktion

Klubben

Styrelsen i Järvsö Skoterklubb

Post

Ordförande

Sekreterare

Ledamot/Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Valberedning

Valberedning

Webansvarig

Namn

Dan Zetterström

Fredrik Hedman

Dan Jonsson

Magnus Högberg

Per-Anders Söderberg

Vakant

Vakant

Stefan Norin

Johan Nord

Vakant

Vakant

Fredrik Hedman

Telefonnummer

070-224 45 16

070-425 94 54

070-669 34 78

070-215 94 57

070-207 24 53

Vakant

Vakant

070-425 94 54

Dokument:
Stadgar
Årsmöte 2011-02-19
Årsmöte 2011-09-24
Årsmöte 2012-10-17
Årsmöte 2013-09-28
Årsmöte 2014-09-18
Årsmöte 2015-10-10
Årsmöte 2016-10-01
Årsmöte 2017-10-01